JAK ZDOBYĆ ZAUFANIE I SZACUNEK U MŁODZIEŻY JAK ZMOTYWOWAĆ I ZACHĘCIĆ MŁODZIEŻ DO UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

Chiara  Iacono Manno_HOW TO GAIN CONFIDENCE AND RESPECT IN YOUNG PEOPLE, HOW TO MOTIVATE AND ENCOURAGE YOUNG PEOPLE TO PARTECIPATE IN ACTIVITIESAby nawiązać relację z młodymi ludźmi w prawidłowy sposób, dobrze jest zbudować trwałą więź opartą na zaufaniu i szacunku. Nastolatek zwierza się dorosłemu i stosuje się do jego rad tylko wtedy, gdy wie, że może mu ufać, dorosły staje się jego punktem odniesienia, jego przewodnikiem. Nastolatek musi nawiązać kontakt, w którym nie będzie czuć się tylko osądzany przez starszych za swoje słabości, ale także będzie oceniony i doceniony przez nich. Tylko wtedy, gdy istnieją takie założenia, nastolatek będzie stosować się do rad i konstruktywnej krytyki.

Ważne jest, by już od najmłodszych lat, zacząć pracować nad własnym zaufaniem, ponieważ nastolatek, który wierzy w siebie, z determinacją zmierzy się ze wszystkimi problemami na jego drodze życiowej; pewny siebie nastolatek zbuduje prawdziwą tożsamość. Dzięki wsparciu osoby dorosłej zwiększy śmiałość, a zachęcanie nastolatków do uprawienia sportu podniesie ich zdolności, stanie się dobrą szansą na sprawdzenie umiejętności.

Muaythai jest jednym z najbardziej odpowiednich sportów dla nastolatków, dzięki któremu można uformować własną tożsamość. Trener tu odgrywa główną rolę, ponieważ staje się punktem odniesienia dla nastolatka, pomagając mu odkryć swoje umiejętności i kompetencje, ucząc go wierzyć w siebie.

Trener wita nastolatka w swojej grupie, motywuje go do osiągania najlepszych wyników. Podczas treningu młodzież eksperymentuje ze swoimi umiejętnościami i uczy się rozpoznawać swoje słabości, następnie pracuje nad nimi, dążąc do ciągłego doskonalenia. Muaythai pomaga nastolatkom skupić się na osiąganiu zamierzonych celów, pokonaniu trudności.

Podczas treningu podważają się umiejętności nastolatka, w takich momentach trener wspiera, zachęca i motywuje go, by się nie poddawał. Nastolatek zaczyna ufać trenerowi, który motywuje go do zaangażowania i ciężkiej pracy, aby osiągnąć swoje cele. W miarę upływu czasu zaczyna zdawać sobie sprawę, jakie są jego umiejętności, co się polepszyło. Muaythai stawia sportowca przed samym sobą, z jednej strony uświadamia mu jego granice oraz możliwości, a z innej rozwija zdrową konkurencję. Dzięki treningom w grupach nastolatek motywuje się do angażowania się i osiągania lepszych wyników, ponieważ ćwicząc z rówieśnikami- wzmagają poczucie zdrowej rywalizacji.

Podsumowując, można powiedzieć, że Muaythai poprzez trenera oraz rodzaj treningu staje się doskonałym sportem do pracy nad zaufaniem nastolatków i motywowaniem ich do angażowania się w działania, które wykonują.