WYKLUCZENIE MŁODZIEŻY ZE SPOŁECZEŃSTWA ZE WZGLĘDU NA NISKIE POŁOŻENIE SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ORAZ METODY WALKI Z TYM PROBLEMEM

Chiara Iacono Manno_EXCLUSION OF YOUNG PEOPLE FROM SOCIETY DUE TO THEIR LOW SOCIAL AND ECONOMIC STATUS AND METHODS TO RESOLVE THIS PROBLEM

Niski status społeczny i ekonomiczny bardzo często ma negatywny wpływ na młodych ludzi, może prowadzić do wykluczenia ze społeczeństwa. W szczególności od najmłodszych lat można zauważyć przypadki wykluczenia społecznego, tylko ze względu na odmienną przynależność ekonomiczną. Inne dzieci mogą czuć się uprawnione do wykluczenia drugiego i właśnie dlatego, że nazywają go innym. Dziecko, z powodu tych epizodów, czuje się niepewnie i ma złe samopoczucie, ponieważ jest uważane za inne od reszty.

Dorosły musi znaleźć właściwą strategię, żebyś natychmiast móc zapobiec powstaniu takich zachowań u dzieci. Uprawianie sportu dla dziecka z takimi problemami może być dobrym pomysłem monitorowania tych zachowań.

Na przykład w takim sporcie jak Muaythai, treningi odbywają się w grupach, to z kolei zapewnia stałe relacje między rówieśnikami; pozwala dzieciom spotykać się i radzić sobie nawzajem, a więc być częścią tej samej grupy. W takich sytuacjach każda różnica społeczna zanika, a dziecko traktuje partnera szkolenia jako równego sobie. Ta dyscyplina sportu w szczególności przestrzega zasady, która powinna być dla wszystkich na pierwszym miejscu, to jest szacunek do drugiej osoby. W muaythai konieczne jest zaangażowanie, chęć działania i ciągłej konkurencji, co staje się motywacją do poprawy.

Trener ma decydującą rolę: w rzeczywistości musi on zająć się dynamiką relacji, które rodzą się wśród dzieci i zachęcać je do wzajemnego szacunku i wsparcia. Jednocześnie musi podejść indywidualnie do każdego z dzieci, gdyż każde z uczniów ma swoje, szczególne problemy. Kiedy dziecko jest świadome swoich możliwości, zdaje sobie sprawę, że zyskuje dla siebie miejsce w sporcie, czuje się włączone do danej grupy i zaakceptowane. Razem to wszystko zapewnia pewność siebie, a dziecko znajduje swoje miejsce w społeczeństwie.

W ten sposób, dzięki swoim cechom i umiejętnościom, dziecko przeciwstawia się wykluczeniu społecznemu: jest zachęcane do zaangażowania i rozwoju poczucia własnej wartości. Zdaje sobie sprawę to robi to przede wszystkim dla siebie.