WYSTĘPOWANIE ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH U MŁODZIEŻY

Doktor Kinga Gryglicka_Występowanie zachowań ryzykownych u młodzieżyZachowania problemowe u młodzieży są niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na różne typy zachowań niemieszczących się w tzw. normie społecznej. Wiele z tych czynników wpływa bezpośrednio na samą osobę, jak również na otaczające środowisko, w którym dana  osoba przebywa i odwrotnie. Wpływ na to mają zarówno czynniki biologiczne, społeczne i psychologiczne.

Warto również zwrócić uwagę na współwystępowanie zachowań agresywnych, nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych opisywane przez wielu autorów jako zespół zachowań problemowych lub ryzykownych, które zwracają uwagę młodzieży i coraz częściej dzieci.

Okres dojrzewania jest wyjątkowym czasem w życiu każdego młodego człowieka. To czas intensywnych zmian biologicznych, psychicznych, duchowych i emocjonalnych. W tym okresie wielu młodych ludzi poszukuje wartości w świecie, określa cele swoich dążeń, ale przede wszystkim kształtuje swoją tożsamość. Pojęcie „bycia” staje się niezmiernie ważne. To, kim jestem, jaki jestem i co mogę zaoferować innym jest istotnym momentem w życiu.

Podejmowanie przez młodzież zachowań ryzykownych może mieć poważne konsekwencje, jeśli ich intensywność i częstotliwość wzrasta. Nie mają one wówczas pozytywnego rozwojowo charakteru i stają się problematyczne. Do negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych należą: przekraczanie norm społecznych, niski poziom komunikacji społecznej, zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Eksperymentowanie stanowi nieodłączny element życia młodzieńczego. Dorastający człowiek uczy się w ten sposób poznawać reguły rządzące światem i poznawać skutki swoich postępowań. W następstwie niskiej odporności na stres mogą się również pojawić zachowania agresywne, prowadzące do zachowań przestępczych. Tego typu postępowanie daje krótkotrwałe ukojenie w postaci uspokojenia emocjonalnego porównywanego z zażyciem ekstazy. Jest to ostatni moment, w którym należy zmienić swoje zachowanie.

Skutecznym środkiem przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży może stać się kultura fizyczna. Dobrze dobrana aktywność sportowa umożliwia redukcję większości zachowań niepożądanych. Poprzez aktywny sport, zwłaszcza taki, który uczy zdrowej rywalizacji młodzież redukuje napięcie, jednocześnie zwiększa opanowanie, oraz koncentrację.

Muaythai jest sportem walki dzięki któremu możemy ćwiczyć i kształtować swoje ciało, ale przede wszystkim uczy podstawowych zasad współżycia w społeczeństwie takich, jak: odwaga, równowaga, braterstwo, szacunek do drugiej osoby, co możemy określić mianem zasad fair play. Dzięki tej zasadzie walczymy ze współzawodnikiem, a nie z rywalem.

Walka sportowa sprzyja poziomowi pobudzenia podczas treningów, sparingów i zawodów. Nie powinna natomiast sprzyjać agresji. W przypadku dyscypliny sportowej, jaką jest Muaythai możemy mówić o dobrej stronie treningu, do którego przyczynia się trener. Dzięki niemu kontakt ze sportem walki staje się przeżyciem nie tylko fizycznym, ale również mentalnym. Trenerzy uczą, w jaki sposób osiągnąć szczyt formy, jak również nakierowują młodzież na techniki opanowywania stresu, agresji, koncentrację, skupienie, pamięć itp. O doborze i formie treningu decyduje trener. W momencie, w którym młody zawodnik pozna zasady treningu i samego sportu kształtuje swój system wartości, a tym samym kieruje dalszym postępowaniem tak, by nie doprowadzać do zachowań ryzykownych.

 

 

Bibliografia:

  1. Bobrowski K.: Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej. Zmiany pomiędzy 14 a 16 rokiem życia. Alkohol Narkomania 2005, 18, 1-2: 27-38.
  2. Kolarczyk EB.: Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Prace przeglądowe. Pielęgniarstwo Zdrowie Publiczne 2015, 5, 3: 305-310.
  3. Skoczylas P., Żebrowski M. : Ocena częstości występowania zespołu zachowań problemowych wśród młodzieży szkolnej w środowisku wielkomiejskim. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2009, 90(2): 281-285.
  4. Wolańczyk T.: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Akademia Medyczna, Warszawa, 2002.
  5. Rotter I., Kotwas A., Kemicer-Chmielewska E., Watral A.: Physical activity as factor reducing aggressive behaviour in adolescents in gymnasium. Pomeranian Journal of Life Sciences 2015, 61, 4: 444-447.
  6. Poklek R.: Wpływ aktywności fizycznej na poziom agresji młodocianych przestępców. Zeszyty Naukowe WSPiA Poznań, 2006, 2: 235-236.