ZDROWA RYWALIZACJA

Chiara Iacono Manno_HEALTHY COMPETITIONRywalizacja w dzisiejszych czasach często kojarzy się z podejmowaniem wyzwania, konkurencji, przy nieco pejoratywnym wydźwięku. Aby zrozumieć prawdziwe znaczenie tego słowa, dobrze jest powiązać je z innym kluczowym pojęciem: kompetencją. Bycie konkurencyjnym nie oznacza, że robisz to lepiej niż inni, ale dajesz z siebie wszystko.

W tym znaczeniu konkurencja to umiejętność wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów (wewnętrznych, zewnętrznych), w celu rozwiązania sytuacji. Każda kompetencja, rozumiana jako know-how, przejawia się w postaci konkurencji, która jest początkowo wyzwaniem samym w sobie. Są dwa rodzaje rywalizacji: wewnętrzna – motywuje, by zawsze stawać się lepszym; oraz zewnętrzna. Wymiar porównawczy jest przydatny do porównania z innymi, ale jest drugorzędny, a przynajmniej powinien takim być.

Konkurencja jest niezbędnym elementem: aktywuje się w sytuacjach, w których silna motywacja jest odczuwalna, określana przez przyjemność, przez pasję, ale również i przez trudności. Jest to również ważna cecha, aby utrzymać uwagę i koncentrację. Kto uważa konkurencję za źródło lęku, powinien próbować chodzić do środowisk, w których zachęca się do osobistej ekspresji, do refleksji nad sobą, unikając tych, w których zbyt dużą uwaga stawia na wydajność i wyniki.

Uprawianie muaythai pomaga zwiększyć poczucie zdrowej konkurencji u młodzieży, konkurencję w rozumieniu chęci robienia wszystkiego, co w naszej mocy. To pragnienie stale wzrasta, ponieważ sport ten zwiększa zakres samoakceptacji, pobudzając wszystkie kompetencje i umiejętności do zostania kimś lub czymś, co jest formą osobistego i niezależnego przetwarzania, a nie kopiowania modeli zewnętrznych.

Muaythai w tym samym czasie odwołuje się również do porównawczego wymiaru konkurencji: w tym środowisku porównanie z drugim zawodnikiem jest nieuniknione. Porównanie z przeciwnikiem pozwala sportowcom wyciągnąć z siebie to, co najlepsze, stale angażować się i nie poddawać. Jednakże powinni być w stanie rozpoznać, kiedy konkurencja nie jest już zdrowa. W takim przypadku może to być szkodliwe, ponieważ zwiększa się chęć przekroczenia granic.

W muaythai szacunek jest najważniejszą wartością i tego się uczy bokserów. Ten, kto uprawia muaythai musi być świadomy tego, co jest objawem szacunku do przeciwnika. Dlatego w muaythai porównanie z innymi powoduje rozwój zdrowej rywalizacji.