MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA AMATORSKIEGO MUAYTHAI

Międzynarodowa Federacja Amatorskiego Muaythai (IFMA) początkowo była niewielką federacją zrzeszającą kilka krajów. Po przejściu początkowych etapów, IFMA rozrosła się do 130 państw członkowskich na całym świecie, z 5 federacjami kontynentalnymi, które połączone są jednolitym organem regulacyjnym. IFMA przyjmuje i uznaje misję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). IFMA zawsze przestrzega i szanuje kartę olimpijską oraz kodeks etyczny oparty na zasadach MKOl.

Podstawowe zasady olimpizmu obejmują zrównoważony rozwój sportu, edukację młodzieży poprzez sport i uznanie praktyki sportu za podstawowe prawo człowieka. W tym celu IFMA uznaje za swoją misję fakt, że każda osoba powinna mieć możliwość praktykowania Muaythai bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, religijnej czy politycznej. IFMA stawia sobie za cel kontynuowanie działania na rzecz tego prawa i wolności dla wszystkich.

IFMA powołała kilka komisji, które mają nadzorować i rozwijać się w obszarach odpowiedzialności społecznej, uniwersalności, etyki, młodzieży i edukacji, zapobiegania manipulacjom konkurencji i działaniom na rzecz wszystkich. Komisje współpracują z interesariuszami ruchu olimpijskiego, aby zapewnić przestrzeganie ruchu olimpijskiego, kodeksu etycznego i funkcjonowaniu z przejrzystością i dobrym zarządzaniem.

IFMA była wielokrotnie chwalona przez kluczowych przedstawicieli MKOl za pracę z dziećmi wykluczonymi lub z trudnych środowisk poprzez promowanie Muaythai jako drogi rozwoju.

IFMA szczyci się łączeniem sportu, edukacji i zrozumienia kulturowego. W tym celu coroczne kongresy odbywają się w dużych miastach we współpracy z Rodziną Olimpijską.

Celem IFMA jest dążenie do doskonałości we wszystkich aspektach, rozwijanie muaythai w każdym kraju na świecie.

 

Źródło: International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)
http://www.ifmamuaythai.org/