PROGRAM KSZTAŁCĄCY DLA TRENERÓW MUAYTHAI

PROGRAM KSZTAŁCĄCY DLA TRENERÓW MUAYTHAI

Niski status społeczny i ekonomiczny bardzo często ma negatywny wpływ na młodych ludzi, może prowadzić do wykluczenia ze społeczeństwa. W szczególności od najmłodszych lat można zauważyć przypadki wykluczenia społecznego, tylko ze względu na odmienną przynależność ekonomiczną. Inne dzieci mogą czuć się uprawnione do wykluczenia drugiego i właśnie dlatego, że nazywają go innym. Dziecko, z powodu tych epizodów, czuje się niepewnie i ma złe samopoczucie, ponieważ jest uważane za inne od reszty.

Dorosły musi znaleźć właściwą strategię, żebyś natychmiast móc zapobiec powstaniu takich zachowań u dzieci. Uprawianie sportu dla dziecka z takimi problemami może być dobrym pomysłem monitorowania tych zachowań.

Na przykład w takim sporcie jak Muaythai, treningi odbywają się w grupach, to z kolei zapewnia stałe relacje między rówieśnikami; pozwala dzieciom spotykać się i radzić sobie nawzajem, a więc być częścią tej samej grupy. W takich sytuacjach każda różnica społeczna zanika, a dziecko traktuje partnera szkolenia jako równego sobie. Ta dyscyplina sportu w szczególności przestrzega zasady, która powinna być dla wszystkich na pierwszym miejscu, to jest szacunek do drugiej osoby. W muaythai konieczne jest zaangażowanie, chęć działania i ciągłej konkurencji, co staje się motywacją do poprawy.

Trener ma decydującą rolę: w rzeczywistości musi on zająć się dynamiką relacji, które rodzą się wśród dzieci i zachęcać je do wzajemnego szacunku i wsparcia. Jednocześnie musi podejść indywidualnie do każdego z dzieci, gdyż każde z uczniów ma swoje, szczególne problemy. Kiedy dziecko jest świadome swoich możliwości, zdaje sobie sprawę, że zyskuje dla siebie miejsce w sporcie, czuje się włączone do danej grupy i zaakceptowane. Razem to wszystko zapewnia pewność siebie, a dziecko znajduje swoje miejsce w społeczeństwie.
W ten sposób, dzięki swoim cechom i umiejętnościom, dziecko przeciwstawia się wykluczeniu społecznemu: jest zachęcane do zaangażowania i rozwoju poczucia własnej wartości.

Muaythai jest jednym z najbardziej odpowiednich sportów dla nastolatków, dzięki któremu można uformować własną tożsamość. Trener tu odgrywa główną rolę, ponieważ staje się punktem odniesienia dla nastolatka, pomagając mu odkryć swoje umiejętności i kompetencje, ucząc go wierzyć w siebie.

Trener wita nastolatka w swojej grupie, motywuje go do osiągania najlepszych wyników. Podczas treningu młodzież eksperymentuje ze swoimi umiejętnościami i uczy się rozpoznawać swoje słabości, następnie pracuje nad nimi, dążąc do ciągłego doskonalenia. Muaythai pomaga nastolatkom skupić się na osiąganiu zamierzonych celów, pokonaniu trudności.

Podczas treningu podważają się umiejętności nastolatka, w takich momentach trener wspiera, zachęca i motywuje go, by się nie poddawał. Nastolatek zaczyna ufać trenerowi, który motywuje go do zaangażowania i ciężkiej pracy, aby osiągnąć swoje cele. W miarę upływu czasu zaczyna zdawać sobie sprawę, jakie są jego umiejętności, co się polepszyło. Muaythai stawia sportowca przed samym sobą, z jednej strony uświadamia mu jego granice oraz możliwości, a z innej rozwija zdrową konkurencję. Dzięki treningom w grupach nastolatek motywuje się do angażowania się i osiągania lepszych wyników, ponieważ ćwicząc z rówieśnikami- wzmagają poczucie zdrowej rywalizacji.

Do jednych z najważniejszych zadań wychowawczych trenerów można zaliczyć:
• resocjalizacja poprzez sporty ogólnorozwojowe oraz sporty walki;
• organizacja zajęć, dzięki którym wychowankowie nabędą umiejętności ułatwiające funkcjonowanie i powrót do środowiska społecznego;
• rozwijanie umiejętności i zainteresowań młodzieży;
• prowadzenie rozmów wychowawczych, zapobieganie ryzykownym zachowaniom;
• organizacja wyjazdów na wydarzenia sportowe, oraz sportowo-kulturalne związane przede wszystkim ze sportami walki;
• uświadamianie korzyści z uprawiania aktywnego trybu życia.

Podsumowując, można powiedzieć, że Muaythai poprzez trenera oraz rodzaj treningu staje się doskonałym sportem do pracy nad zaufaniem nastolatków i motywowaniem ich do angażowania się w działania, które wykonują.